Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kritická infrastruktura

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Tvorba nástroje pro multikriteriální hodnocení odolnosti kritické infrastruktury\nl{}
 (Aleš VENCLÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6ri66k// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Využití metody FMEA pro hodnocení odolnosti dodavatelských řetězců
 (Oldřich Tomša)

2015, Diplomová práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//03yuzn// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management provozu | Práce na příbuzné téma

Tvorba nástroje pro multikriteriální hodnocení odolnosti kritické infrastruktury\nl{}
 (Aleš VENCLÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6ri66k// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Bezpečnost zdravotnické kritické infrastruktury
 (Veronika Nešporová)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109934 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Stanovení kritické dopravní infrastruktury kraje
 (Tomáš Netolický)

2009, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bcxu2m// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Kritická infrastruktura silniční dopravy
 (Vendula Onderková)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118585 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní ochrana kritické regionální dopravní infrastruktury (MHD)
 (Ladislava Březnovská)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ochrana a bezpečnost organizace / Bezpečnostní management | Práce na příbuzné téma

Ochrana vybraných prvků kritické infrastruktury na krajské úrovni
 (Adéla Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//li601b// | Bezpečnost společnosti / | Práce na příbuzné téma

Ochrana kritické infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
 (Radim Pittner)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t16vte// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Ochrana zdravotnického operačního střediska ZZS Plzeňského kraje jako prvku kritické infrastruktury
 (Pavel HRDLIČKA)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ul325o// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)