Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

graphite

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Synthesis and characterization of graphene derivatives from graphite fluoride
 (Veronika ŠEDAJOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nrbos5// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Elektrodové procesy tyrosinu a tryptofanu na grafitových elektrodách
 (Tomáš Tatarka)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqa1u/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Tuhová keramika z oppida Staré Hradisko a pozdně laténská tuhová keramika na Moravě
 (Miloš Hlava)

2006, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utrzs/ | Historické vědy / Archeologie | Práce na příbuzné téma

Vliv reakčních podmínek na chemickou oxidaci grafitu - optimalizace syntézy oxidu grafitu
 (Michal Nováček)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//i1qqjl// | Anorganická, organická a makromolekulární chemie / | Práce na příbuzné téma

Elektrochemická oxidace guaninu a jeho methylovaných derivátů na grafitových elektrodách
 (Markéta Bosáková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yd6m3/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Druhotná mineralizace grafitických hornin Moravy a Slezska
 (Markéta Nohavicová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3m5c/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Charakteristika grafitové suroviny z laténských lokalit na Moravě
 (Zdeněk Čech)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kaj53/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv prostředí a teploty na mechanismus exfoliace oxidu grafitu experimentální práce
 (Michal Lojka)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//m7nejc// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace mechanických vlastností litiny s kuličkovým grafitem
 (Tomáš Hýbl)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119391 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Sledování elektrochemického chování 2,4 D kyseliny na grafitové elektrodě
 (Bára JERMANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//w6e0oj// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)