Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sandstone

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Sandstone Palettes from the PPNB site of Basta (Jordan): question of production technology and function
 (Dominik Chlachula)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ad6mc/ | Archeologie / Pravěká archeologie Předního východu | Práce na příbuzné téma

Teoretická koncepce a návrh otevřeného systému pro inventarizaci pískovcových tvarů reliéfu.
 (Marek Vašků)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dcwfo/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Konzervace a restaurování pískovcového artefaktu
 (Eva Pospíšilová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qj52e/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Anizotropie porozity pískovců - CL studie
 (Iva Petráňová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bawqp/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Inventarizace revitalizovaných vodních ploch na území CHKO Labské pískovce
 (Barbora LAŠTŮVKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//x0n1e9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Analýza nákladů při těžbě bloků pískovce na ložisku Podhorní Újezd
 (Monika Moravcová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108354 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Revize fosilní flóry maletínského pískovce
 (Josef GREGUŠ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//li3hty// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Narušení opevněných lokalit pravěku a středověku na území CHKO Český ráj těžbou kamene
 (Roman Sirovátka)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4714 | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Mechanické a strukturní vlastnosti uměle připravených pískovců
 (Alena Pobežalová)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129281 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)