Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

energetická náročnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostredia v objektu - Výrobní budova
 (Matej Gavač)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kowof1// | Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách | Práce na příbuzné téma

Řídicí systém vytápění rodinného domu založený na programovatelném automatu
 (Jaroslav Král)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103762 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Strategie zvládání stresu v kontextu ztráty blízké osoby
 (Pavla Měchurová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fn82g/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Sociální opora u žen se zkušeností perinatální ztráty
 (Iva Klímová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aebuq/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Prevence ztráty bydlení u seniorů před propuštěním ze zdravotnických zařízení
 (Magda Walach)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13611/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální aspekty postlingvální ztráty sluchu
 (Michaela Hanáková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m1aox/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Vliv postlingvální ztráty sluchu na kvalitu života dospělého jedince
 (Eliška Neumannová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n72ye/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Odhad pravděpodobností získání a ztráty zaměstnání v České republice
 (Jakub Buček)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/twlla/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Přijetí ztráty sluchu a adaptace sluchadel seniory
 (Monika Molhancová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut8nd/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Měření výkonnosti pomocí ukazatelů vycházejících z výkazu zisku a ztráty a z přehledu o peněžních tocích
 (Kateřina Šedová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2tbv/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)