Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

EphA1 receptor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Plasmacytoidní dendritické buňky u hematoonkologických onemocnění
 (Romana Králová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/inukj/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Plasmacytoidní dendritické buňky u mnohočetného myelomu
 (Romana Králová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s2n9p/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Léčba a prognóza relabované a refrakterní chronické lymfocytární leukemie
 (Anna Panovská)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utdv3/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Prognostické markery chronické lymfocytární leukemie a význam sekvenování nové generace při jejich analýze
 (Barbara Vonková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sc2fo/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Molekulárně-genetické analýzy prognostických markerů chronické lymfocytární leukemie
 (Barbara Kantorová)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aczjg/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Exprese vybraných antigenů na buňkách chronické lymfocytární leukemie
 (Hana Spáčilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6c5b/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Návrh a tvorba prediktivního modelu pro hodnocení míry rizika léčby u chronické lymfocytární leukemie
 (Zdeňka Krchová)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//guygwk// | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Expresní profilování chemokinových receptorů u chronické lymfocytární leukemie
 (Petra GREGOROVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z9kst1// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Chromozomální změny u chronické lymfocytární leukemie
 (Barbora ČUDOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u9qtu7// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)