Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

AL amyloidóza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Nové molekulární mechanismy zapojené v modulaci signálních drah cytokinu TRAIL a receptorů smrti u nádorových buněk prostřednictvím chemoterapeutických látek.
 (Barbora Šafaříková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/on0z1/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Chemosenzitivizace lymfoidních buněk s defekty v genu TP53 prostřednictvím inhibice proteinu Chk1
 (Jana Zemanová)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wlkex/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Vývoj metody pro derivatizaci aminokyselin v online uspořádání s využitím kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí
 (Pavel Musil)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/usvno/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Využití imunofluorescence a fluorescenční in situ hybridizace pro studium meiotických a mitotických chromozomů u rodiny Cetartiodactyla
 (Jan Fröhlich)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1558/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Metody rychlé mikrobiologické diagnostiky
 (Barbora Těšínská)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z2c9fx/TesinskaB_Metody__rychle_JV_2015.pdf/ | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Modulace účinků ionizujícího záření radioprotektivními a radiosenzitivizujícími látkami
 (Adéla Kmochová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//39hwgi/Kmochov_A_Modulace_ink_JP_2013.pdf/ | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Volné lehké řetězce imunoglobulinů u pacientů s monoklonální gamapatií
 (Renata SKÁCELOVÁ)

2007, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2uf7sg// | Veřejné zdravotnictví / Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejního zdraví | Práce na příbuzné téma

Přínos stanovení volných lehkých řetězců kappa v likvoru jako nového biomarkeru pro diagnostiku roztroušené mozkomíšní sklerózy
 (Veronika Manišová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/apowl/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Diskrepance při stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů kappa a lambda v séru v závoslosti na použité metodě
 (Zuzana Švagerová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ewv6y/ | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)