Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Míra výskytu a rozšíření vybraného deviantního chování na základní a střední škole a úloha pedagoga v oblasti prevence
 (David Kupka)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yxwir/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Téma migrace a jeho zpracování ve výchově k občanství a občanském a společenskovědním základu
 (Petr HEJDA)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2azj2y// | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Postavení, úloha a vnitřní a vnější vztahy podnikatelského subjektu, odpovědného zástupce a prokuristy, při realizaci živnostenského podnikání
 (Ondřej Šín)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/wzcdx/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Strukturální a obsahová analýza učebnic občanské výchovy nakladatelství "Fraus" a "Fortuna" pro 6. a 7. ročník ZŠ
 (Irena Jará)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//ixp0gj// | Učitelství pro střední školy / anglický jazyk - základy společenských věd (nav.SŠ) | Práce na příbuzné téma

Náměty a modely pro výuku a popularizaci techniky v základní škole
 (Hana KUBALOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bwhjsc// | Učitelství pro 2. stupeň základních škol / Občanská výchova - Technická výchova | Práce na příbuzné téma

Vlivy suburbanizace na časoprostorové rytmy obce
 (Gorný Gorný)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzpd4/ | Sociální geografie a regionální rozvoj / | Práce na příbuzné téma

Návrhy opatření pro řešení negativních dopadů suburbanizace v zázemí Olomouce
 (Kateřina Bartoňková)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//scsg2y// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty suburbanizace v zázemí Brna
 (Lucie Hurbanová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u3k14/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Vývoj suburbanizace v modelovém území SO ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 (Eliška KUTILOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//luutc0// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Sociální práce v domácím prostředí seniora
 (Nikola Fidriková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/c1pdz/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)