Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

georadar (gpr)

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Analýza metod pro určení rychlosti signálu GPR
 (Robin Kurel)

2018, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pwqboz// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Stanovení změny míry znečištění železničního štěrkového lože při procesu strojního čištění pomocí měření změn relativní permitivity materiálu zařízením GPR
 (Anna Borkovcová)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1xpo63// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Implementace technologie GPR do současných metod diagnostiky pozemních komunikací
 (Vladislav Borecký)

2017, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tykem2// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní infrastruktura - stavební | Práce na příbuzné téma

Mapování kvartérní výplně lutínské brázdy a hornomoravského úvalu metodami mělké geofyziky: refrakční seismika, georadar.
 (Zuzana NOVÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7yk73e// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Aplikace GPR v archeologickém průzkumu Václavského náměstí v Olomouci
 (Martin Kyncl)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//nl8jwb// | Geografie / Geografie-geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metodiky geofyzikálních měření metodami elektrické rezistivitní tomografie a georadaru na územích postižených svahovými deformacemi.
 (Bladimir Cervantes)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120125 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Testování elektrické odporové tomografie pro stanovení mocnosti sedimentární výplně vybrané údolní nivy předpolí Západních Beskyd
 (Zuzana LAŠKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5c0u1f// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Aplikace geofyzikálních metod pro zpřesnění inženýrskogeologických poměrů na vybraném sesuvném území v Ostravě Bartovicích
 (Sabina Dudová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108018 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Geomorfologický, morfostrukturní a geofyzikální průzkum hřbetu Ropice (Moravskoslezské Beskydy)
 (Jitka HANZELKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1s2kre// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Využití geofyzikálních metod pro inženýrskogeologické zhodnocení vybraného úseku protipovodňových hrází řeky Ostravice
 (Nikol Marková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107971 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)