Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

classicism

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Classicism versus Modernisn: An Analysis of the Sociolinguistic Problems of the Contemporary Sinhala Language as regards its Diglossia
 (Palitha Lakshman Nugapitiya)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mrgp6/ | Filologie (čtyřleté) / Srovnávací indoevropská jazykověda | Práce na příbuzné téma

Smyčcové kvartety mistrů vídeňského klasicismu
 (David Hrubý)

2011, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/eqnt5/ | Hudební umění / Hra na violoncello | Práce na příbuzné téma

Kvintakordická melodika a signální útvary písní pozdního baroka a raného klasicismu se zvláštním zřetelem na moravskou hudbu
 (Jiří Kašpar)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qtdut/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby | Práce na příbuzné téma

Kánon jako forma interní a privátní zábavy zejména v období klasicismu
 (Kristýna Košťálová)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lb7h7/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Práce na příbuzné téma

Čtyřruční klavírní skladby vybraných klasicistních skladatelů českého původu z hlediska formy a společenského určení
 (Šárka Handlová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/actp9/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Práce na příbuzné téma

Čeští skladatelé ve Vídni v období klasicismu (se zaměřením na jejich tvorbu pro klarinet)
 (Petr BLÁHA)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//z223ps// | Specializace v pedagogice / Hudební výchova (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Specifika evropského umění na základě komparace s uměním východním: Francouzské malířství doby klasicismu a čínské tradiční malířství
 (Nela DRUNECKÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//whshis// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma

Joseph Georg Meinert - ein deutschmährischer Autor zwischen Klassik und Romantik
 (Tereza Györiová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//omorwf// | Filologie / Německý jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma

Česká hudební emigrace a její vliv na zrání evropského hudebního klasicismu
 (Barbora ŠIMONOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4an9ir// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Moderní neoklasicismus: Debata v české a francouzské architektuře v letech 1918-1945
 (Marcela Horáčková)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//n5i82o// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)