Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Individuální ochrana

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Porovnání připravenosti obyvatel zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany a zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice v oblasti ochrany obyvatelstva s přihlédnutím k diferenciaci populace
 (Jiří KOLÁŘ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6hxnjy// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Statistické šetření vybraných úkolů ochrany obyvatelstva v zónách havarijního plánování jaderných elektráren
 (Iva HAJÍČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4jqpk2// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Posouzení havarijního plánu a zóny havarijního plánování pro společnost OKD, OKK Koksovna Svoboda
 (Milena Kubalová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88591 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Dosažitelnost prostředků individuální ochrany v zóně a mimo zónu havarijního plánování.
 (Alena GETTINGEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0a0a9g// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Informovanost v otázkách ochrany obyvatelstva v závislosti na zóně havarijního plánování
 (Filip KOCOUREK)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vk7gzp// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Komunikace s veřejností v zóně havarijního plánování
 (Kateřina Hrubošová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//78h5vj// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Znalosti obyvatelstva v zóně havarijního plánování o provozu Jaderné elektrárny Temelín
 (Martin KRČMÁŘ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cqgg28// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení změn při vymezení zón havarijního plánování
 (Ondřej Krejčiřík)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114273 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Komunikace s veřejností v zóně havarijního plánování
 (Lukáš Zlámal)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pkzk4t// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Ochrana obyvatel před účinky chemických škodlivin
 (Jiří BRTNÍČEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nsxocx// | Tělesná výchova a sport / Ochrana obyvatelstva | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)