Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

individuální bydlení

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Architekti Kincl, Tobek, Krča a individuální bydlení na moravské straně Vysočiny v 2. polovině 30. let 20. století
 (Jana Janoušková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fi4wg/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Zastavovací studie území pro individuální bydlení v obci Korytná
 (Igor Bublík)

2011, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89935 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Individuální plánování s uživateli chráněného bydlení Proutek v Jindřichově Hradci
 (Marta HORŇÁČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zvljtn// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Role osobního asistenta v naplňování individuálních plánů uživatelů chráněného bydlení
 (Romana Hanzlíková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v7f5h/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Práce na příbuzné téma

Územní studie volné lokality Záhumenní v Kopřivnici pro účely individuálního bydlení
 (Filip Gacho)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113961 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Územní studie volné lokality č.ÚS 42 v Ostravě Radvancích pro účely individuálního bydlení
 (Vojtěch Vlček)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113960 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Optimalizovaný dřevěný rodinný dům
 (Monika Drbalová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2mokyz// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Prostorová tvorba | Práce na příbuzné téma

Návrh dřevěné fasády na rodinný dům
 (Michaela Trdá)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//d8krq8// | Stavby na bázi dřeva / | Práce na příbuzné téma

Bílovice nad Svitavou - nepodsklepená dřevostavba rodinného domu
 (Petr Přikryl)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0c0e1u// | Stavby na bázi dřeva / | Práce na příbuzné téma

Dřevostavba rodinného domu v obci Nivnice
 (Pavel Májek)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r60j44// | Stavby na bázi dřeva / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)