Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

antropologie krajiny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Vnímání krajiny a péče o ní skrze myslivectví
 (Adriana IRCHOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//665lza// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Etnografický výzkum zahrádkářské osady jako svébytné městské krajiny
 (Linda SLAVÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dbc0eg// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Lokální identita a paměť krajiny z aktérské perspektivy
 (Tereza HRONOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4a0x20// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Vnímání krajiny lidmi žijícími v blízkosti Vojenského újezdu Hradiště
 (Petra ŠVEJSTILOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o7cou1// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Výzkum percepce krajiny za použití vizuálních metod
 (Radek SVĚTLÍK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cx4ocm// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Krajina ovlivněná těžbou uhlí: kostel jako místo paměti
 (Markéta ZAPLETALOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dulxnx// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Kulturní krajina jižních a západních Čech v novověku.
 (Petra SPĚVÁČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p7lst9// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Epistemické praktiky nehmotných jevů v kontextu rituálů duchovní školy Energie krajiny
 (Matouš Mocný)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u5csh/ | Filozofie / Religionistika | Práce na příbuzné téma

Zaniklá obec Skoky - paměť místa a proměna krajiny obce vlivem politicko-ekonomických, ekologických a kulturních změn
 (Dana ŠLAICHOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ekj1fj// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Objevování vnitřní krajiny divadelní tvorba ve specifické skupině - divadlo jako jedna z možností, jak pomoci lidem s postižením k jejich seberealizaci, k možnosti být sám sebou a být celistvý
 (Vladimír Novák)

2012, Disertační práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7533 | Dramatická umění / Alternativní a loutková tvorba a její teorie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)