Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

misto a prostor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Místo a prostor v povídkách Jiřího Kratochvila
 (Blanka Šustrová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpdva/ | Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část:\nl{}Identita místa ve fotografii\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: Veřejný prostor\nl{}b) volný výstavní soubor: Veřejný prostor
 (Dominika Nechalová)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//24ze25// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Zaniklá obec Skoky - paměť místa a proměna krajiny obce vlivem politicko-ekonomických, ekologických a kulturních změn
 (Dana ŠLAICHOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ekj1fj// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Promítání v divadlech před první světovou válkou: genealogická sonda do vztahů představení a projekce a konstrukce divadelní specifičnosti
 (Martin Bernátek)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mbogx/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury | Práce na příbuzné téma

Charakteristika dendrocenóz s javorem mléčem a klenem (Acer platanoides a A. pseudoplatanus) na ŠLP Křtiny
 (Karel Kahule)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vibal5// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Prostory a místa víry českých věřících
 (Gustav Novotný)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l73xe/ | Geografie (čtyřleté) / Regionální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Narativy touhy a narativy soužití: Sociologický pohled na zkušenosti residenční suburbanizace.
 (Lucie Galčanová)

2012, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hsrap/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Práce na příbuzné téma

Brownfield: definice konceptu a jeho vývoj v kontextu urbánních teorií a politik.
 (Kamil Daněk)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ur95o/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Proměny míst a krajiny Velkých Opatovic ve 20. a 21. století
 (Radmila Hadlačová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ebt62/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Nákupní centra a veřejný prostor: studie o regulaci městského prostoru
 (Pavel Pospěch)

2012, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tin78/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)