Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bioplyn

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Bioplyn jako alternativní zdroj energie v České republice
 (Alice Kaletová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a6b7u/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Bioplyn vyrobený z odpadů a možnosti jeho využití při snižování produkce emisí oxidu uhličitého v dopravě
 (Veronika Škárková)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4wgf2q// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení provozu kogeneračních jednotek spalujících bioplyn
 (Tomáš Friedrich)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118948 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Návrh optimalizace programu "Bioplyn rozvíjí venkov"
 (Jana Lomoziková)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//707ez1// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA PODNIKŮ INVESTUJÍCÍCH DO OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE SE ZAMĚŘENÍM NA BIOPLYN
 (Darina Myšáková)

2015, Disertační práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//s11r6d// | Ekonomika a management / Organizace a řízení podniků | Práce na příbuzné téma

Bioplyn a jeho využití v kogeneraci
 (Jiří Janša)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78788 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Bioplyn - alternativní plynné palivo pro zážehové motory
 (Jiří Staněk)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ed76u0// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Bioplyn z odpadu živočišné výroby
 (Roman KOZEL)

2006, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qz2gdp// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Pěstování Silphium perfoliatum L. pro účely produkce bioplynu
 (David MALINA)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o7o0c5// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Ekologické zemědělství | Práce na příbuzné téma

Metody kontinuálních měření a predikce produkce bioplynu v zemědělských bioplynových stanicích
 (Marek Smolík)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5553 | Fyzika / Fyzikální měření a modelování | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)