Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

občanství

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Občanská a politická participace cizinců v regionech Teplice a Ústí nad Labem
 (Marie MYSLIVCOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6mfplb// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Občanská a politická participace cizinců v regionech Teplice a Ústí nad Labem
 (Marie MYSLIVCOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6mfplb// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Participace mladých lidí v organizacích občanské společnosti ve městě Litomyšl
 (Dominik Matouš)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9701 | Sociologie / Sociologie obecná a empirická | Theses on a related topic

Občanská participace na správě a rozvoji obce
 (Eva NEMESHEGYI)

2011, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qshlp0// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Participace občanů na veřejném životě venkovské obce
 (Hana DUDOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uwspdx// | Hospodářská politika a správa / Strukturální politika EU pro veřejnou správu | Theses on a related topic

Sluchově postižení a jejich obraz v médiích
 (Eva KRMÁŠKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dpvuwj// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic