Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

posouzeni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Environmentální posouzeni spotřeby energie v domácnosti pomoci metody LCA
 (Stanislava Klečková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92263 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov
 (Barbora ALFIERI)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ha4t9k// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Posouzení spirituálních zdrojů klienta na pozadí principů a postupů posouzení životní situace klienta
 (Michal Dubovic)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wenc4/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza společnosti T-Mobile a.s. s pohledu externího uživatele analýzy za účelem posouzeni prosperity a rozvojových schopnosti společnosti
 (Aliaksandr Branavitski)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2946 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Zkušenosti sociálních pracovníků OSPOD s prováděním posouzení životní situace klienta
 (Anna Jílková)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/atigt/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Posouzení hlukové zátěže a vibrodiagnostika výrobních zařízení Posouzení hlukové zátěže výrobního podniku
 (Roman VESELÝ)

2011, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//79ha7n// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu organizační změny na řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci
 (Hana Hobstová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t7zfb/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Posouzení úvěrového financování projektu firmy
 (Ondřej Dvořák)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/elr6b/ | Ekonomika a management / Finance - blok B | Práce na příbuzné téma

Posouzení možnosti využití dnových sedimentů řeky Jihlavy
 (Michaela Vnuková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aabay/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Sympatie a nesympatie při procesu posouzení
 (Jiřina Léblová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/szsbv/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)