Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vesta

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Kubrick o válce: neoformalistická analýza filmů Stezky slávy a Olověná vesta zaměřená na téma války
 (Jan CHABIČOVSKÝ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fc0arr// | Teorie a dějiny hudebního umění / Uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Časopisy Osvobozeného divadla VEST POCKET REVUE a LOKÁLNÍ PATRIOT
 (Anna HRUBÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3qqw42// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza společnosti VEST spol. s.r.o.
 (Kristýna Vranková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cxduah// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Zvýšení komfortu ochranných balistických vest
 (Ondřej Nádvorník)

2017, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//n08745// | Průmyslové inženýrství / Produktové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení a porovnání balistické odolnosti vybraných typů ochranných vest
 (Kamila Tkáčová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140258 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Aplikace formální konceptuální analýzy pro vybrané balistické vesty s antitrauma vložkou
 (Stanislav Čermák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7o8gcs// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Restaurování pánské vesty
 (Daniela Sulíková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//xuuqe7// | Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl / | Práce na příbuzné téma

Restaurování pánské vesty
 (Daniela Sulíková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//xuuqe7// | Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl / | Práce na příbuzné téma

Aplikace legislativních nástrojů při řízení firmy Jana Večerková - VEST
 (Tomáš MRAVEC)

2014, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9vepr4// | Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Materiály použitelné pro výrobu balistických vest
 (Josef Linhart)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oktqbu// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)