Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sebekontrola

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Strategie zvládání stresu, pracovní zátěž a depresivita u zdravotních sester
 (Kristýna Hájková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pi0rj/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Sebekontrola a strategie zvládání zátěže u učitelů a učitelek
 (Barbora SLUKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bi83rr// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Self-efficacy a strategie zvládání zátěže u osob, které mají zkušenosti s balbuties
 (Johana TRNKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7socrc// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Strategie zvládání zátěže a negativních pocitů u rodičů na mateřské dovolené
 (Lucie FRICOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l9d8zu// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Strategie zvládání zátěže u sester na různých Zdravotnických pracovištích
 (Radka Poláchová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9a5uvf// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Strategie zvládání zátěže v kontextu citové vazby v adolescenci
 (Jan CHADT)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5ztm2n// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Strategie zvládání zátěže
 (Jan Mynář)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//cu1e2x// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Práce na příbuzné téma

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a role přesvědčení učitelů vztahující se k žákově autonomii a jejímu rozvíjení
 (Marie Chválová)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p2jw9/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Práce na příbuzné téma

Rodiči vnímané genderové stereotypy v mateřské škole a postavení učitelky a učitele
 (Martina LORENCOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//strbw9// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)