Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

autorský, film, stereoskopický, česká, kinematografie, Němec

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Eticismus Beryse Gauta a analýzy vybraných děl sovětské kinematografie
 (Ivo Antonov)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qnrpa/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část: Pozorovatelský realismus v díle Cristiana Mungia - analýza filmového stylu. 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., režie.
 (Jan Kolář)

2016, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rxngwh// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika | Práce na příbuzné téma

Názvy filmových děl v ruštině a češtině(strukturně-sémantická a sociolingvistická analýza)
 (Ilona Šikulová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spvde/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Rozbor vybraných filmových děl s reflexí psychiatrických aspektů
 (Lucie Hořavová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fmnej/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Teorie filmové adaptace literárních děl
 (Štěpánka Sychrová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qyjcy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Práce na příbuzné téma

Řeč filmových snů
 (Petr Hasalík)

2016, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9745 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba | Práce na příbuzné téma

Stereoskopie v českém autorském filmu Heart Beat 3D Jana Němce
 (Darina Moravčíková)

2012, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7439 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba | Práce na příbuzné téma

Nové tendence v mladé české poezii (literární skupina Fantasía a Jan Těsnohlídek ml.)
 (Jan Krejčí)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dp8t1/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Problematika světla v kultuře sedmnáctého století: Jan Amos Komenský a síť českých vzdělanců
 (Jan SKOPAL)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0pdm54// | Humanitní studia / Filozofie - Historie | Práce na příbuzné téma

Ocenění společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s.
 (Jan Rosenbreyer)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48552 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)