Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Veřejná správa

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 5 6 » (celkem 53 prací)
Protikorupční strategie na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu vnitra České republiky
 (Nicola Plachá)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/zvwoh/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

NA ZASTÁVCE: Tvůrčí dílny a výtvarné ateliéry v Azylových zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České Republiky
 (Petr Kamenický)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gub23/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova | Práce na příbuzné téma

Tvorba a zúčtování fondů na Ministerstvu vnitra České republiky
 (Veronika Tumova)

2017, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//nsdv5j// | Účetnictví a finance / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití skupin potápěčských činností složek Ministerstva vnitra České republiky při mimořádných událostech a krizových situacích.
 (Daniel Mašín)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//pqclm1// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

Možnosti spolupráce státního a nestátního sektoru v procesu integrace cizinců na příkladu Asistenčních služeb poskytovaných na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky
 (Kamila MENŠÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q6h33r// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní humanitární a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání a rozvoj pracovníků na Ministerstvu vnitra České republiky
 (Martin Heczko)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80919 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu organizační kultury na strategii Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
 (Hana Richterová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//m5ilan// | Master of Business Administration (MBA) / | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu organizační kultury na strategii Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
 (Hana Richterová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//zksjro// | Master of Business Administration (MBA) / | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu organizační kultury na strategii Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
 (Hana Richterová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//pk6wv4// | Master of Business Administration (MBA) / | Práce na příbuzné téma

Dotační podvody v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů EU: Srovnání vybraných případů z České republiky
 (Karel Gargulák)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qr9xu/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 6 » (celkem 53 prací)