Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Bečva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Digitální model terénu pro hydrodynamické modelování v HEC-RAS
 (Jiří DOUPAL)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//npmbyq// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Ověření hydrodynamického modelu části toku Odry
 (Dominik PRDA)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//y41rtx// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení záplavových zón v povodí Popradu s využitím hydrodynamických modelů
 (Michala Repková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82338 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Analýza fluviálně-geomorfologických procesů karpatských řek s využitím hydraulických modelů a GIS
 (Petr Vrzal)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82278 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vhodnost DMR 4G pro hydrodynamické modelování
 (Tereza PILCHOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yhp5y3// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Práce na příbuzné téma

Vliv přesnosti dat na výsledky propojeného modelu MIKE SHE/MIKE 11
 (Stanislav RUMAN)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0wcn0j// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

Srovnání hydraulických modelů HEC-RAS a MIKE 11 při tvorbě mapy povodňového rizika Opavy
 (Jiří Klepek)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108120 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Analýza protipovodňového účinku CHKO Poodří s využitím GIS a matematických modelů
 (Táňa Kudělová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92229 | Nerostné suroviny / Voda - strategická surovina | Práce na příbuzné téma

Analýza fluviálně-geomorfologických procesů karpatských řek s využitím hydraulických modelů a GIS
 (Petr Vrzal)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82278 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Hydrologické a vodohospodářské aspekty revitalizace Bečvy
 (Jan UNUCKA)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uq2a6d// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)