Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

evoluční algoritmus

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Individuální automobilová doprava versus veřejná hromadná doprava v Pardubicích
 (Daniel Ondráček)

2021, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bwpsvj// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Individuální automobilová doprava versus veřejná hromadná doprava v České Lípě
 (Jakub Penz)

2021, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qf3111// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Kraje, hromadná doprava, integrované dopravní systémy - quo vadis?
 (Tomáš Kubíček)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut33t/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Navazující udržitelná doprava k tarifním bodům veřejné osobní dopravy
 (Zbyněk Uzel)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//efipsr// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Městská hromadná doprava v Praze, financování provozu a investic
 (Helena Pospíšilová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i7pki/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Aplikace hybridního evolučního algoritmu pro kombinatorické optimalizační problémy s omezeními
 (David Chodúr)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115979 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Evoluční algoritmy v biomedicínském výzkumu
 (Lukáš Rezner)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4588 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Evoluční algoritmy v optimalizačních problémech veřejné správy
 (Jan Panuš)

2008, Disertační práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//azpu55// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Diskrétní evoluční algoritmy v prostředí Mathematica
 (Dalibor Klučka)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0lwaz7// | Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy | Práce na příbuzné téma

Model-predictive control of helicopter model
 (Matěj ŠMÍD)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w4cngs// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)