Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

plánování oběhů vozidel

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Optimalizační metody pro podporu rozhodování lokomotivního dispečera
 (Adam Tietz)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114835 | Strojírenství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Koordinace páteřních linek veřejné hromadné dopravy modelem matematického programování
 (Viliam Lábsky)

2018, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3arx9r// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Využití matematického programování pro řešení trasovacích úloh
 (František Špaček)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127717 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Vytváření müsli pro zdravé snídaně s využitím matematického programování
 (Valeriia Pestova)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80252 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Dualita v matematickém programování
 (Lenka Vašíčková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ccuee/ | Aplikovaná matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma

Uplatnění metod matematického programování v manažerském rozhodování průmyslového podniku
 (Lenka Kniezková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109283 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Využití metod matematického programování v průmyslovém podniku
 (Jakub Černý)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94847 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Univerzitní rozvrhování pomocí celočíselného programování
 (Jakub Mareček)

2009, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ovz01/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace oběhů vozidel a osádek v městské hromadné dopravě
 (Kateřina Šulcová)

2021, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6ll0wz// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace oběhů hnacích vozidel
 (Juraj Zelina)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104923 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma