Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Speciální skupina HZS ČR

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Způsoby komunikace mezi místem zásahu složek integrovaného záchranného systému a operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému
 (Lucie TYEMNYÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r8dkvf// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Informační a komunikační technologie a jejich využití u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností
 (Petra Doležalová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vw10k/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Dostupné zdroje entropie a jejich kvalita v systémech Linux a Windows
 (Marek Farkas)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qg5c2c// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Návrh a implementace aplikace pro lokalizaci kolejového vozidla s využití mini počítače Raspberry Pi a webového servisu
 (Orest Khanenya)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f9vh6s// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Studium procesu implementace systémů managementu kvality v podmínkách Operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru
 (Marek Gašparín)

2016, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112236 | Řízení průmyslových systémů / | Práce na příbuzné téma

Informovanost obyvatelstva okresu České Budějovice o bodech zájmu a způsobech komunikace při tísňovém volání
 (Denisa TICHÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mudmef// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Analýza a návrh aplikační podpory logistiky ve firmě Cukrovary a lihovary TTD, a.s.
 (Tomáš Davídek)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23164 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Analýza činnosti speciálních skupin HZS při mimořádných událostech a krizových situacích.
 (Eliška BLAHOVIČOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rataua// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Analýza činnosti speciálních skupin HZS při mimořádných událostech a krizových situacích.
 (Eliška BLAHOVIČOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rataua// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Analýza činnosti speciálních skupin HZS při mimořádných událostech a krizových situacích.
 (Eliška BLAHOVIČOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rataua// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)