Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

spojky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Technická a softwarová optimalizace metod konfokální mikroskopie pro fotosyntetické organismy
 (Jiří LIŠKA)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bh2vu7// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Fluorescenční mikroskopie živých buněk
 (Aneta Sedlmajerová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0lw9u3// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Mechanoskopická analýza nábojnic užitím skenovací mikroskopie
 (Adam Koutecký)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2f3yo8// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Výběr nového materiálu a návrh technologického postupu výroby spojkového kotouče
 (Jan GREČL)

2016, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4e3xe3// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Práce na příbuzné téma

Indukční ohřev spojky pro spojování potrubí
 (Radek ČERMÁK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zf9mm2// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma