Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Česká, televize, Sametová, revoluce, (1989

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)
Pohusitské období (1437-1526) v učebnicích dějepisu vydaných v letech 1948 - 1989
 (Denisa Šulcová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//6z2ag0// | Specializace v pedagogice / český jazyk - historie | Práce na příbuzné téma

Vzájemné ovlivňování českého divadla a politického dění na historickém pozadí let 1968 a 1989
 (Sabina Minářová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otozy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Léta 1989 a 1990 v Blovicích. Od sametové revoluce k prvním demokratickým volbám
 (Eva ŠKOLOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ks1v7y// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma

Vývoj integračního diskurzu – případová studie České a Slovenské republiky (1989-1998)
 (Michal Skulínek)

2020, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kn7pc/ | Mezinárodní vztahy a evropská politika / | Práce na příbuzné téma

Eticismus Beryse Gauta a analýzy vybraných děl sovětské kinematografie
 (Ivo Antonov)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qnrpa/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Práce na příbuzné téma

Názvy filmových děl v ruštině a češtině(strukturně-sémantická a sociolingvistická analýza)
 (Ilona Šikulová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spvde/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Názvy filmových děl v ruštině a češtině (strukturně-sémantická a sociolingvistická analýza)
 (Ilona Šikulová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tspgw/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Rozbor vybraných filmových děl s reflexí psychiatrických aspektů
 (Lucie Hořavová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fmnej/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část: Pozorovatelský realismus v díle Cristiana Mungia - analýza filmového stylu. 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., režie.
 (Jan Kolář)

2016, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rxngwh// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika | Práce na příbuzné téma

Pronikání nezávislé hudební scény do soundtracků audiovizuálních děl a jeho ekonomické implikace
 (David Čajčík)

2019, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/14871 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)