Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

leaching

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Geochemický model podzemních vod vyluhovacích polí strážské oblasti
 (Kateřina Schrimpelová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlwuj/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Problematika těžby uranu loužením ve Stráži pod Ralskem
 (Pavel Kopinec)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144998 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování technologických proudů z kyselé vypírky popílků pro regeneraci Zn
 (Zuzana REIFOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vnmnsv// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vliv loužících podmínek na extrakci Li, K a Rb z cinvalditu chloridační metodou
 (Jiří Lietavec)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//t1nlyr// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Získávání kovů vzácných zemin z hlubokomořských konkrecí kyselým loužením a kolektivní sorpcí
 (David Nováček)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//hp8cd6// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Vliv pH na bakteriální loužení polymetalických rud z lokality Zlaté hory
 (Kamila Rouchalová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137140 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv zrnitosti při získávání kovů bakteriálním loužením ze sedimentu z lokality Zlaté Hory
 (Dana Rouchalová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137139 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv loužících podmínek na extrakci Li, K a Rb z cinvalditu chloridační metodou
 (Jiří Lietavec)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//xkmp66// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Geochemie podzemních vod vyluhovacích polí strážské oblasti
 (Hana Pásková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gt7zd/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Problematika vyluhovatelnosti kovů z materiálů používaných pro zpracování a uchovávání potravin a nápojů
 (Šárka Martinková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//911s7o// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)