Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vysokopecni kal

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kalů na životní prostředí
 (Jan Bartusek)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82520 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Technicko-ekonomický rozbor procesu odvodňování kalů z hutní prvovýroby v průmyslovém podniku
 (Petra Paličková)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109022 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Návrh způsobu zpracování a zpětného využití kovonosných deponovaných kalů
 (Vlastimil Sikora)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81889 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Možnosti recyklace haldovaných hutních kalů
 (Veronika Kaszová)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81951 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Emise nanometrických částic na bázi kovů z pyrometalurgie a dopravy
 (Pavlína Peikertová)

2014, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106176 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Možnosti recyklace jemnozrnných hutnických odpadů
 (Klára Drobíková)

2016, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112239 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Úpravy kovonosných odpadů pro potřeby hutního podniku
 (Barbora Stanovská)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82183 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Elektrochemická charakterizace redoxních reakcí železa a jeho sloučenin na pevných a pastových elektrodách
 (Vlastimil Novák)

2021, Disertační práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145394 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití hutních odpadů pro účely vsázky do vysoké pece
 (Tomáš Raszka)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106135 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Použití pyrometalurgických metod k získání vybraných neželezných kovů z kovonosného odpadu
 (David Čevela)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99073 | Materiálové inženýrství / Recyklace materiálů | Práce na příbuzné téma