Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

continental glaciation

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Depoziční prostředí sedimentů pleistocenního kontinentálního zalednění v podhorském reliéfu Východních Sudet (Jesenicko)
 (Martin Hanáček)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kdikd/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

Studium sedimentu kontinentálního zalednění v moravskoslezské glacigenní oblasti
 (Veronika ADAMOVSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//c4zct5// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Studium sedimentů kontinentálního zalednění na lokalitě Lichnov, okres Bruntál
 (Nikola KRUSBERSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//07nxm0// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Historie transportu štěrkových klastů místních hornin a křemene v ledovcových sedimentech Zlatohorské vrchoviny
 (Zuzana Bušíková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwd8o/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Studium sedimentů kontinentálního zalednění vybraných lokalit Osoblažska
 (Daniel Šimíček)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmnzc/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Studium sedimentů kontinentálního zalednění ve východní části Opavska
 (Jan Sedláček)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s83ua/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv zrnitosti na sedimentárně-geologické vlastnosti glacifluviálních sedimentů: příkladová studie z lokality Kolnovice
 (Zuzana Bušíková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n03sf/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Vývoj sedimentačního prostředí u Kolnovic po uložení glacifluviální akumulace
 (Jakub Holuša)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vsx0a/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Nordická složka v glacifluviálních sedimentech na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy
 (Martin Hanáček)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppbib/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Sedimentologické studium glacifluviálních sedimentů na lokalitě Kolnovice na Jesenicku
 (Martin Hanáček)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ewg38/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma