Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

quaternary

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Diatom analysis of the Late Quaternary sediments from the area of the Czech Republic
 (Tomáš BEŠTA)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//amk94m// | Botanika / | Práce na příbuzné téma

Sedimentologické zhodnocení vybraných kvartérních sedimentů ve Strážeckém Pomoraví
 (Michal Slabý)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ds74x/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Sedimentologické zhodnocení neogenních a kvartérních sedimentů na lokalitě Křepice
 (Kamila Potocká)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3g6l/ | Geologie / Správní geologie | Práce na příbuzné téma

Kvartérní fluviální sedimentace v extenzní pánvi hornomoravského úvalu
 (Aleš Novák)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rf0ca/ | Geologie / Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie | Práce na příbuzné téma

Extenzně-kompresní vztahy v karpatsko-panonském regionu během neogénu až kvartéru
 (Sven Burmann)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/asdbv/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Sedimentologické zhodnocení vybraných kvartérních sedimentů z prostoru hradiště Pohansko
 (Marie Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vtf8q/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Pozdně kvartérní vývoj jihozápadního svahu elevace Velkého Kosíře
 (Vít Ambrož)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9qr6/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Geomorfologické aspekty rozšíření a vývoje kvartérních kryogenních struktur ve vybraných regionech
 (Ondřej Marvánek)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hrsfx/ | Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Geologické mapování kvartérního pokryvu na severovýchodním okraji Moravského krasu
 (Jana Stožická)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mzw22/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Výzkum kvarterních sedimentů v jeskyni Barová (střední část Moravského krasu)
 (Vladimír Macalík)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/woz95/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)