Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aneuploidy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Molekulární mechanismy regulující segregaci chromozomů v oocytech a časných embryích savců
 (Kristína Kovačovicová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kday4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

The control of spindle assembly in mammalian oocytes and embryos
 (Lucia Nováková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q7wag/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Růst a meiotické zrání oocytu - možnosti realizace in vitro
 (Jana Němečková)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dklop/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

In vitro kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru
 (David Galuška)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sz2q4/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Izolace a in vitro kultivace mononukleárních buněk periferní krve u pacientů s astmatem
 (David Novák)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1gps/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

In vitro kultivace kariogenních bakterií
 (Kateřina Pašková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eapbz/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Morfologické a funkční rozdíly mezi savčími oocyty získanými in vivo a kultivovanými in vitro.
 (Regína Gorylová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cs8hr/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Metody in vitro kultivace arbuskulárních mykorhizních hub
 (Olga Miklíčková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jv930/ | Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

In vitro metody a jejich relevance vůči situaci in vivo - nové trendy v experimentech s tkáňovými kulturami
 (Barbara Albrechtová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q4j6c/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

In vitro kultivace zárodečných kmenových buněk jesetera
 (Xuan XIE)

2020, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v2qe4d// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)