Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Mnohočetný myelom

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH)
 (Jan Smetana)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zv1z4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů schopných obnovení exprese CD20 a zlepšení účinnosti CD20 monoklonálních protilátek
 (Lenka Dostálová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs0ct/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Aktuální nutriční stav a z něj vyplývající prognostické faktory
 (Libor Urbánek)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vu8cj/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Práce na příbuzné téma

Klonální rozmanitost T lymfocytů u hematoonkologických pacientů
 (Lenka Tesařová)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rmof3/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Práce na příbuzné téma

Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH)
 (Jan Smetana)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zv1z4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma