Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Abramis brama

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
HYGIENICKÁ KVALITA RYB VE VÝZNAMNÝCH RYBÁŘSKÝCH REVÍRECH LUŽNICE 6, BEROUNKA 1, OTAVA 4, OTAVA 7 (P)
 (Jiří BARTOŇ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ey6wd1// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Obsah rtuti v rybách z údolní nádrže Jordán v Táboře.
 (Jana KUBECOVÁ)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0vlbv4// | Učitelství pro základní školy / Př-Ch/ZŠ | Práce na příbuzné téma

HYGIENICKÁ KVALITA RYB VE VÝZNAMNÝCH RYBÁŘSKÝCH REVÍRECH LUŽNICE 6, BEROUNKA 1, OTAVA 4, OTAVA 7 (P)
 (Jiří BARTOŇ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ey6wd1// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

HYGIENICKÁ KVALITA RYB VE VÝZNAMNÝCH RYBÁŘSKÝCH REVÍRECH LUŽNICE 6, BEROUNKA 1, OTAVA 4, OTAVA 7 (P)
 (Jiří BARTOŇ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ey6wd1// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Částicové vázaná atmosférická rtuť
 (Ondřej Zvěřina)

2012, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3m7e/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Rtuť v uzených rybích výrobcích
 (Iva Ventrubová)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//whc9b7// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Rtuť a její organosloučeniny v životním prostředí
 (Robin Kotlař)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86570 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Rtuť v potravinách: analýza rybích produktů na českém trhu
 (Jana MANIUROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3thyn9// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Práce na příbuzné téma

Rtuť a její organosloučeniny v životním prostředí
 (Tereza Horálková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9oy6tm// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Rtuť v zelenině organického a běžného původu
 (Alexandra Slavíková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wvhzri// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)