Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

abstrakce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Devoční grafika a další výtvarné památky spjaté s fenoménem církevních poutí ve sbírkových fondech vybraných muzeí Moravskoslezského kraje
 (Pavla HAVRÁNKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8yx6n9// | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky | Práce na příbuzné téma

maškaráda a díl komedie Slavnosti, ceremonie a jejich obrazové a grafické dokumentace na habsburském dvoře ve střední Evropě v 17. století.
 (Miroslav KINDL)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xyzv8w// | Teorie a dějiny výtvarných umění / | Práce na příbuzné téma

Grafika a její využití v mateřské škole
 (Tereza Fojtů)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oodn9f// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Paralelismy a transpozice žánrů: poezie a grafika Bohuslava Reynka
 (Natálie Brzoňová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qhuvr/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Práce na příbuzné téma

Malířské agregace - malba a digitální tisk
 (Jan RAŠKA)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ij9pqa// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium) | Práce na příbuzné téma

Re-Forma (gestická malba)
 (Petra RYBAŘÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//lnqdik// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium) | Práce na příbuzné téma

Restaurování nástěnné malby - nástěnná malba ve štukovém poli nad vchodem do tzv. Tencallova sálu. Možnosti odstranění druhotných vápenných nátěrů z vápenných podkladů.
 (Adéla Škrabalová)

2018, Diplomová práce, Fakulta restaurování / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hs0o5e// | Výtvarná umění / Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Malba | Práce na příbuzné téma

Alena Čermáková, malba 50. let
 (Markéta Peringerová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n9hjk/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Práce na příbuzné téma

Malba na keramiku
 (Veronika Horecká)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s83ln/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Uvedení Jana Baucha na české výtvarné scéně a jeho malba na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století
 (Jakub Šnajdr)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyguo/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)