Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

respirace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Půdní CO2: heterotrofní respirace
 (Šárka Chaloupková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mpp0j/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti farmakologického ovlivnění mitochondriální respirace
 (Anna KOPŘIVOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e2ij5a// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie
 (Eliška ŠLESINGROVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4uqp7j// | Speciální pedagogika / Logopedie | Práce na příbuzné téma

Sledování mikrobiální respirace zemin kontaminovaných ropnými látkami
 (Alfiya Kassymova)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//acbrnk// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Respirace zooplanktonu v eutrofních rybnících
 (Lucie LENDLEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6muler// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Měření respirace u vybraných mutantů octomilky obecné (Drosophila melanogaster)
 (Lucie DOULOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8f6bou// | Specializace v pedagogice / Mu-Přu | Práce na příbuzné téma

Rozdělení kořenové a mikrobiální respirace v půdě mokřadů
 (Veronika ŠPÁTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0ucq28// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Respirace pavouků během sytosti a hladovění
 (Roman KRAUS)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0reywd// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Vliv vápnění na půdní respiraci a vybrané biochemické vlastnosti povrchových horizontů ve smrkové monokultuře ekosystémové stanice Rájec-Němčice
 (Jana Rosíková)

2021, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//z3p1dj// | Krajinné inženýrství / Ekologie lesa | Práce na příbuzné téma

Testování vlivu těžkých kovů na buněčnou respiraci
 (Petra Blažková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fxyiog// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)