Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

respiration

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Půdní CO2: heterotrofní respirace
 (Šárka Chaloupková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mpp0j/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv oxidačního stresu na respirační řetězec bakterie Paracoccus denitrificans
 (Dominik Banáš)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l9knh/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Srovnání metod hodnocení autonomních funkcí při spontánním dýchání a dýchání dle metronomu u pacientů se sclerosis multiplex
 (Vladimír Turzík)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fs20y/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Znalosti nelékařského zdravotnického personálu v monitoraci dýchání v intenzivní péči
 (Richard Berger)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zekqg/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Respirační aktivita půdy ve smrkových monokulturách ve vztahu k melioračnímu vápnění
 (Vojtěch Tkáč)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u97rv2// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Rozdělení kořenové a mikrobiální respirace v půdě mokřadů
 (Veronika ŠPÁTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0ucq28// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Porovnání vlivu vybraných prostředků do myček na nádobí na respirační inhibici aktivačního kalu
 (Vendula Klimantová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130002 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Sledování mikrobiální respirace zemin kontaminovaných ropnými látkami
 (Alfiya Kassymova)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//acbrnk// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie
 (Eliška ŠLESINGROVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4uqp7j// | Speciální pedagogika / Logopedie | Práce na příbuzné téma

Vyšetření čichu respirační olfaktometrií (ROLF)
 (Ivana Hladíková)

2020, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//q6e0ab// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)