Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

waste water treatment plants

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Činnost vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí v oblasti výstavby a provozování čistíren odpadních vod
 (Tomáš Kolařík)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mrhlx/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Čistírny odpadních vod a kanalizace v Ostravě
 (Markéta GAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cpsxxs// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Problematika odstraňování fosforu při čištění odpadních vod v domovních čistírnách
 (Alena KORYČANOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xlzol3// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

VYUŽITÍ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
 (Denisa Václavínková)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119717 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Bilance dusíku na komunální čistírně odpadních vod
 (David Janák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//ykulr6// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Čištění odpadních vod v chemických závodech
 (Adam Hruška)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129886 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Vliv výroby buničiny z jednoletých rostlin na ČOV OP papírna, s.r.o. Olšany
 (Iveta Podhorná)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//noeogd// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Čistírny odpadních vod v Ostravě
 (Markéta GAROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6csbsi// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Odpadní voda jako sekundární zdroj fosforu – analýza toků na ČOV pro účinnou recyklaci fosforu
 (Zuzana Štěpánková)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//9z5804// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma