Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Bisfenol A

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Využití mikro a submikro porézních struktur z biodegradabilních materiálů pro adsorpci fenolických látek
 (Daniela Koudelníčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n732lv// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace měděných porézních filmových elektrod
 (Pavlína Vlasáková)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ndn2ey// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních polyesterů a jejich charakterizace
 (Vendula Spálovská)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//59f4fa// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Využití mikro a submikro porézních struktur z biodegradabilních materiálů pro adsorpci fenolických látek
 (Daniela Koudelníčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n732lv// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Příprava a testování mikročástic pro postupné uvolňování agrochemikálií
 (Nina Janásová)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gadklv// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace polymerních materiálů vhodných pro postupné uvolňování biologicky aktivních látek
 (Lenka Böhmová)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//196h17// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Studium vlastností biodegradabilních materiálů na bázi polyesteru
 (Petr STLOUKAL)

2013, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qu7374// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

Využití mikro a submikro porézních struktur z biodegradabilních materiálů pro adsorpci fenolických látek
 (Daniela Koudelníčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n732lv// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Kinetika adsorpce, rovnováha adsorpce a modelování odstranění mědi z vodného roztoku adsorpcí na mix šišek
 (Michaela Dordová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120033 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Molekulární simulace adsorpce a difuze alkanů v ZSM-5 a ZSM-5/35 zeolitech
 (Eliška REZLEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//em6rug// | Fyzika / Počítačové modelování ve vědě a technice | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)