Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aerobni a anaerobni proces.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Rozložitelnost plastů v aerobním a anaerobním prostředí
 (Zuzana Štachová)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7gqqpg// | Technologie odpadů / | Práce na příbuzné téma

Biologické čištění průmyslových odpadních vod v Hexion Specialty Chemicals Sokolov, a.s.
 (František Přibyl)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86662 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Posouzení intenzifikace biologického čištění průmyslových odpadních vod v Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov a návrh řešení
 (František Přibyl)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97926 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vznik, původ a úprava biologicky rozložitelných odpadů se zaměřením na bioplynovou stanici v Křižanech
 (Kateřina JENČOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xtkt8z// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Využití anaerobních procesů v technologii čištění odpadních vod a kalů\nl{}
 (Jana LANGEROVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//76yd9x// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma