Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

composting

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně ve Veverských Knínicích
 (Jana Veselá)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//03k7n3// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Srovnání technologií kompostování ve vybraných kompostárnách
 (Jan Galló)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115198 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení parametrů kompostovacího procesu při kompostování matolin
 (Alice Čížková)

2017, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bvwkze// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Práce na příbuzné téma

Technologie řízeného kompostování v průmyslovných kompostárnách a možnosti využití vzniklého substrátu
 (Martin Gwozdz)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82901 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 (Lenka Poláchová)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ght8ot// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v domácích podmínkách
 (Zuzana Partlová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//t5fqzh// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivu složení kompostové zakládky na průběh kompostovacího procesu
 (Daniela Loukotová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bmtz7p// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Kompostování čistírenských kalů
 (Jakub Tobiáš)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ynruye// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití odpadních produktů z vinařské produkce při kompostování.
 (Pavel Janás)

2017, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1juwte// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení provozu komunální kompostárny
 (Ondřej Bystřický)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vrpz5b// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)