Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

znecisteni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Analýza zdrojů znečištění v povodí vodního zdroje Skalice nad Svitavou a návrh ochranných opatření z hlediska znečištění dusičnany
 (Jana Boráková)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rmoonb// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Bakteriální znečištění zdroje podzemních vod
 (Tomáš Havlík)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u1fys/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Znečištění jeskynního systému Lopač vodami z čistírny odpadních vod
 (Tomáš David)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2xha/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Zdravotní důsledky znečištění ovzduší na Ostravsku a jejich ekonomické konsekvence
 (Dominika Tóthová)

2019, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cgqhj/ | Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie | Práce na příbuzné téma

Znečištění ovzduší ultrajemnými částicemi - analýza problematiky
 (Michal Vank)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmd71/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Sledování faktorů znečištění vodních ploch ze satelitních dat
 (Tomáš Hanousek)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ug32x/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Vývoj znečištění podzemních vod ropnými látkami u obce Kúty na Slovensku
 (Tomáš Havlík)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qysq6/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Znečištění vnějšího ovzduší - identifikace toxického potenciálu látek a směsí
 (Anetta Martináková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyn4s/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv světelného znečistění na hibernaci netopýrů
 (Erik Žilka)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cfzfk/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Facie a antropogenní znečištění recentních sedimentů řečiště Dřevnice a středního toku Moravy v úseku Kvasice až Spytihněv
 (Martin Faměra)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3gvb/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)