Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

akrobaticky rock and roll

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vzdělávací program pro členy World Rock’n’Roll Confederation
 (Jana Volková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gufsw/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Vývoj akrobatického Rock and Rollu jako sportovní disciplíny v České republice
 (Lucie ŘEZNÍČKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4558 | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Motorické schopnosti v soutěžní formě akrobatického rokenrolu
 (Michal Bozděch)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zfuv0/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Analýza školení porotců a trenérů v ČSAR
 (Jana VOLKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vhx6b8// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Vliv osobnostních vlastností na předstartovní stavy u tanečníků akrobatického rokenrolu
 (Radana Večeřová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgv1g/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Rokenrol a jeho využití při pohybových aktivitách fitness
 (Eva Prokopová)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g2cpy/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Sport a volný čas
 (Markéta ŠURÁŇOVÁ)

2006, Bakalářská práce, Univerzitní institut / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cvx13f// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic