Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Účetní výkaznictví

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Dlouhodobá aktiva držená k prodeji - IFRS 5. účtování
 (Jitka Dohnalová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/sa2py/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji v účetních závěrkách
 (Helena Fridrichová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/84118 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti podle IFRS
 (Martina Veselá)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29528 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji - IFRS 5. účtování
 (Jitka Dohnalová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/sa2py/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Odpisování a zásahy do majetku na příkladu vybrané složky dlouhodobého hmotného majetku
 (Dagmar Lomnická)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//k4zplq// | Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků | Práce na příbuzné téma

Analýza dlouhodobého majetku z pohledu českých účetních standardů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví
 (Eva Chovancová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//apbe36// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Vliv účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku na účetní výkaznictví a hospodářský výsledek průmyslového podniku
 (Adriana Gocieková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114659 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Účetní a daňové pojetí dlouhodobého majetku ve firmě, vykazující v souladu s IFRS
 (Pavla Lichá)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u44qb/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Účetní a daňové pojetí dlouhodobého hmotného majetku ve firmě, vykazující v souladu s IFRS
 (Dana Uhlířová)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mw9e9/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Problematika dlouhodobého majetku z pohledu české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
 (Petra NOVOTNÁ)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pmzber// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)