Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

alergie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Výskyt rostlin způsobujících pylové alergie v okolí vybraných základních škol v Pardubicích
 (Lenka Prouzová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM484 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - výtvarná výchova | Práce na příbuzné téma

Léčivé rostliny v okolí Gymnázia Česká Třebová
 (Marek TOMEŠ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bxlbo7// | Chemie / Chemie pro víceoborové studium - Biologie | Práce na příbuzné téma

Lipnicovité a šáchorovité rostliny v okolí školy
 (Pavla KŘÍŽKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rlg43l// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína
 (Jan ZBRÁNEK)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u8q2i0// | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Mapování a analýza rozšíření vybraných invazivních rostlin v okolí Zlína
 (Veronika Janská)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyaqk/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Kolonizace opuštěných lomů v Českém krasu vybranými cílovými druhy rostlin z okolí
 (Aleš ZAHRADKA)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hpyjns// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma

Včelařsky významné pylodárné rostliny letního a podletního aspektu v okolí Volar na území CHKO Šumava
 (Dagmar PAŠKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i6uj8y// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Průzkum zvláště chráněných a ohrožených rostlin v okolí obce Lesní Albrechtice
 (Tomáš Vícha)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2qtr5h// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Včelařsky významné pylodárné rostliny jarního a časně letního aspektu v okolí Volar na území CHKO Šumava
 (Martin ŠEMRO)

2014, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4ow52y// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Edukace žáků v riziku problému/poruch chování a mentálním postižením v inkluzivním procesu v základní škole.
 (Irena Floriánová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/erfr5/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)