Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

abscisová kyselina

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Selekce homozygotních mutantních linií Arabidopsis thaliana s T-DNA inzercí v genech SPL1 a SPL7 a příprava expresních vektorů pro kvasinkový dvouhybridní systém
 (Adam ZEINER)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vksq04// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití dvouhybridních systémů pro studium interakce peptidáza-inhibitor
 (Petr Woller)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hgb6z/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Identifying Protein-Protein Interactions of \kur{Trypanosoma brucei} F\dindex{0}F\dindex{1}-ATP Synthase Subunits Using the Yeast Two Hybrid System
 (Michaela KUNZOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5rwlyg// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Alternativní sestřih exonu 3 genu SERPING1 a aktivace neutrofilů v kontextu patogeneze hereditárního angioedému
 (Tereza Grymová)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rd3cl/ | Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

Alternativní sestřih v signálních drahách cytokininů
 (Lukáš Uhrík)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sv7ia/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv rostlinných hormonů na alternativní sestřih
 (Alena DUDKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5ksdqv// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Role sestřihu mRNA v hormonálních drahách rostlin
 (Viktor Dressler)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kqa8w/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Role sestřihu mRNA v hormonálních drahách rostlin
 (Viktor Dressler)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kqa8w/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Role sestřihu mRNA v hormonálních drahách rostlin
 (Viktor Dressler)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kqa8w/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Role sestřihu mRNA v hormonálních drahách rostlin
 (Viktor Dressler)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kqa8w/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma