Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ergosterol

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Exprese obranných genů vinné révy v polních podmínkách
 (Zuzana Ostrá)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gm6kp/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Sledování změn transkriptomu a proteomu během obranné reakce u rostlin
 (Tomáš Starý)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tg2g7/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Práce na příbuzné téma

Heterologní exprese cryptogeinu K13V a testování jeho biologické aktivity
 (Vojtěch Pětroš)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/td1zp/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Sledování pozdní fáze obranné reakce tabáku v závislosti na použitém elicitoru
 (Veronika Plešková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t1qku/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Sledování hladiny malondialdehydu během obranné reakce rostlin
 (Sylvie Nedělová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fm4t6/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Stanovení primárních produktů peroxidace lipidů během obranné reakce u tabáku
 (Jana Nosková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bcyx2/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv inhibitorů na expresi genů vyvolanou přidáním ergosterolu u rostlin tabáku
 (Vendula Plhalová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/af4yd/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Použití ergosterolu k posílení obranyschopnosti rostlin
 (Hana Paculová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r8vub/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Kvantitativní RT-PCR analýza kardiomyogeneze na polyanilinové vrstvě
 (Hana Vičarová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tratq/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Návrh a optimalizace multiplex RT-PCR pro paralelní analýzu míry exprese (sub)isoforem metalothioneinů
 (František Petrlák)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rfqft3// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)