Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

anaerobni stabilizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití anaerobních procesů v technologii čištění odpadních vod a kalů\nl{}
 (Jana LANGEROVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//76yd9x// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Problematika provozování malých komunálních biologických čistíren odpadních vod
 (Jana Kudláčková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fa5e96// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zpracování kalů z městských čistíren odpadních vod
 (Natálie Kavanová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130046 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma