Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chromozom

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Genomové poruchy postihující chromozom 22
 (Karolína Smolková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0w7u/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Selekce linií pšenice seté obsahujících chromozom 3D s delecí v dizomické konstituci
 (Dominik VÍTEK)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ov9a3p// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Využití imunofluorescence a fluorescenční in situ hybridizace pro studium meiotických a mitotických chromozomů u rodiny Cetartiodactyla
 (Jan Fröhlich)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1558/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Optimalizace přípravy rostlinných chromozomů pro zobrazování v SEM s vysokým rozlišením
 (Pavlína Kurková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwtwy/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Genetika a epigenetika pohlavních chromozomů u Silene latifolia
 (Václav Bačovský)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/etes4/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Práce na příbuzné téma

Molekulární mechanismy regulující segregaci chromozomů v oocytech a časných embryích savců
 (Kristína Kovačovicová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kday4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Kontrolní mechanismy segregace chromozomů během časného vývoje
 (Lenka Radoňová)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqdzv/ | Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů / | Práce na příbuzné téma

Trizomie pohlavních chromozomů u mužů 47,XYY a tendence ke kriminálnímu chování
 (Karolína Smolková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iaqrz/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Malování rostlinných chromozomů
 (Pamela Francová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/abssz/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Předškolní vzdělávání dítěte se syndromem fragilního X chromozomu
 (Petra Hromádková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hf8rl/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)