Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Antibiotika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika v životním prostředí
 (Hana Klímová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/paz6p/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Využití hmotnostní spektrometrie při průkazu a stanovení antibiotika ofloxacinu v povrchových a odpadních vodách v olomouci
 (Andrea KOVÁČOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//panmih// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Antibiotika ve vodách
 (Lucie Vytlačilová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1nzivn// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Využití autogenních vakcín u zvířat pro snížení zátěže životního prostředí antibiotiky
 (Kateřina KALINOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//26wwmr// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Rezidua antibiotik v životním prostředí
 (Lucie Horáčková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//9zyx7k// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Antibiotika a probiotika v potravě člověka
 (Vladislava NEBESKÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3338 | Inženýrská ekologie / | Práce na příbuzné téma

Retenční charakteristiky perfluorovaných sloučenin na vybraných SPE sorbentech v mořské vodě
 (Miroslav Brumovský)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fr53l/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma