Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fotosynteticke pigmenty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Studium interakce nanočástic stříbra s fotosyntetickými pigmenty zelenýchřas
 (Pavla Vyslyšelová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//8t74pr// | Chemie / Ekochemie | Práce na příbuzné téma

Zastoupení fotosyntetických pigmentů a spektroskopické vlastnosti pigment-proteinových komplexů tylakoidní membrány vyšších rostlin
 (Denis HAVLENA)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gwxy9s// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Zastoupení fotosyntetických pigmentů v pigment-proteinových komplexech ječmene jarního a mutantu chlorina f2
 (Marcela ŠMEJCOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//oyf1g5// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Úloha fotosyntetických pigmentů při aklimaci asimilačního aparátu rostlin na různé mikroklimatické podmínky
 (Zuzana MATEROVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//m4mh9n// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Extrakce fotosyntetických pigmentů pomocí metody malých objemů
 (Veronika JAHODOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//55dgmc// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Analýza fotosyntetických pigmentů po působení definovaných koncentrací ozónu
 (Aneta BILKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//20rv2s// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv spektrální kvality a celkové ozářenosti FAR na složení fotosyntetických pigmentů a fenolických látek v listech Arabidopsis thaliana
 (Tereza KONEČNÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//95q50i// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Vliv vlnové délky a teploty světla na tvorbu fotosyntetických pigmentů u vybraných kmenů fotoautotrofních organismů
 (Kateřina KOŘÍNKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cdjxpp// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)